Rodinný dom s fotovoltickou fasádou

Architektúra nie je iba o materiáloch a výslednej forme. “Cieľom bolo dosiahnutie pohodlného bývania a energetickej hospodárnosti budovy, bez snahy o dosiahnutie formálneho statusu úrovne energetickej úspornosti…” vysvetľujú východiská konceptu architekti z QArtAll ateliéru. Výsledné riešenie kladie dôraz na funkčnú a úžitkovú stránku projektu. Architektonická kompozícia je založená na prieniku trojice kubusov a kombinácii troch dominujúcich materiálov – skla, dreva a betónu. Základný objem prispôsobuje svoju mierku okolitej zástavbe, na výslednú formu vplývajú použité technológie. „Riešene neovplyvnil iba vkus investora, ale tiež jeho vzťah… Čítať viac »Rodinný dom s fotovoltickou fasádou

Bývanie nazeleno

Zelená móda postupne získava na sile. Okrem životného štýlu a triedenia odpadov sa ekologické správanie môže vzťahovať aj na celkom praktické činnosti – napríklad na výstavbu. Silným argumentom zástancov zodpovedného prístupu k výstavbe sa, navyše po rokoch investícií, stáva jej ekonomická výhodnosť. Napriek tomu, že pod pojmom ekologická výstavba (prípadne „udržateľná architektúra“) predovšetkým chápeme stavby z prírodných materiálov, s využitím obnoviteľných zdrojov energie a podobne, ekologické aspekty môžeme nájsť takmer… Čítať viac »Bývanie nazeleno

Prísny dom má svoju logiku aj názor

Novostavba domu od architekta Zorana Samoľa z ateliéru ORA-architekti je situovaná na Hodskej ulici v Galante. Koncept domu podlieha koncovej polohe novovzniknutej suburbánnej ulice. Návrh je koncipovaný ako funkčne a priestorovo členený symetrický pavilón. Objekt situovaný v susedstve suburbie hľadá svoj architektonický výraz zvnútra – vychádza zo štruktúrovanej figúry domu. Dom nemá ambíciu výškového členenia. Je prirodzenou odpoveďou na danosti rovinatého pozemku. Pôdorysná S-figúra sa člení na obytnú a servisnú technickú časť objektu, ktoré sú… Čítať viac »Prísny dom má svoju logiku aj názor